Arvot

Steinerpäiväkoti Pikku-Otavan toiminta pohjautuu seuraaviin arvoihin:

  • Lapsen oikeus onnelliseen lapsuuteen, turvallisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin, tasa-arvoon, turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön, kuulluksi tulemiseen, yhteisöllisyyteen sekä leikkiin ja oppimiseen omassa rytmissään
  • Yksilöllisyyden kunnioitus
  • Kodinomaisuus
  • Terveellinen ja kestävä elämäntapa (ekologisuus, luomu-ruoka)
  • Hyvä kasvatusyhteistyö kotien kanssa