Pedagogiikka

Steinerpedagogiikasta lyhyesti

Varhaislapsuuden taikasanoja ovat rauha, kiireettömyys, lämpö, rakkaus ja ilo. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän näitä tarvitsee kehittyäkseen terveeksi ja vahvaksi. Pieni lapsi aistii asioita kokonaisvaltaisesti. Kaikki, mitä hänen ympärillään on tai tapahtuu vaikuttaa hänen kasvuunsa.

Alle kouluikäisen lapsen elämää hallitsevat herkät, kehittyvät aistit. Aikuinen voi suojautua ulkomaailmasta tulvivia aistiärsykkeitä vastaan, mutta pieni lapsi ei siihen kykene. Sen vuoksi aikuisen tehtävänä on muodostaa tämä suoja; rakentaa lapselle sellainen kasvuympäristö, että lapsella on laadullisesti hyvää aistittavaa. Se tarkoittaa esim. lempeitä värejä, luonnon materiaaleja, kauniita ja eläviä muotoja sekä heleitä ääniä. Lapsen ympäristössä tulisi lisäksi olla esimerkiksi puita, joihin kiivetä, kiviä, joiden päältä hyppiä ja lankkusilta, jonka päällä voi tasapainoilla ja lumitunneleita, joissa ryömiä. 
 

Rakensimme sellaisen paikan, jossa on hyvä kasvaa

Alle kouluikäisen lapsen elämää hallitsevat herkät, kehittyvät aistit. Aikuinen voi suojautua ulkomaailmasta tulvivia aistiärsykkeitä vastaan, mutta pieni lapsi ei siihen kykene. Sen vuoksi aikuisen tehtävänä on muodostaa tämä suoja; olemme rakentaneet lapselle sellaisen kasvuympäristön, jossa lapsella on laadullisesti hyvää aistittavaa. Se tarkoittaa esim. lempeitä värejä, luonnonmateriaaleja, kauniita ja eläviä muotoja sekä heleitä ääniä. Lapsen ympäristössä tulisi lisäksi olla esimerkiksi puita, joihin kiivetä, kiviä, joiden päältä hyppiä ja lankkusilta, jonka päällä voi tasapainoilla ja lumitunneleita, joissa ryömiä. Näihin olemmekin Steinerpäiväkoti Pikku-Otavassa kiinnittäneet huomiota.

Lisätietoa steinerpedagogiikasta ja steinerpedagogisista yhteisöistä

Snellman-korkeakoulu »
Steinerkoulu »
Kansainvälinen listaus Waldorf- ja steinerkouluista sekä varhaiskasvatuspaikoista

Leikki

Leikki vahvistaa

LeikkiLapsi jäljittelee antaumuksella kaikkea kokemaansa; niitä tekoja, joita hän näkee ja tunnelmia, joita hän kokee ympärillään. Tämän jäljittelyn hän taitavasti muuntaa luovaksi leikiksi ja leikin avulla valloittaa maailmaa omakseen. Leikki liittää lapset toisiinsa, sillä leikkiessään he saavat mahdollisuuden sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Leikki luo myös edellytyksiä oppimisvalmiuksien monipuoliselle kehittymiselle.

Käytämme päiväkodissamme yksinkertaisia ja pelkistettyjä, aidoista luonnonmateriaaleista tehtyjä leikkivälineitä tai ne on suoraan luonnosta kerättyjä asioita, kuten kiviä, käpyjä ja simpukoita. Tällaiset leikkivälineet jättävät tilaa lapsen mielikuvitukselle, kun lapsi voi kuvitella itselleen tarpeellisen leikkiä varten - esimerkiksi simpukka voi toimia nuken ruokakuppina tai vaikka kännykkänä. Näin maailma ja sen lainalaisuudet jäsentyvät ja lapselle kehittyy tärkeä mielikuvituksen kyky, joka toimii myöhemmin pohjana aikuisen ajattelulle ja ongelmanratkaisukyvylle.

Kasvatuksen tulisi antaa lapselle mahdollisuuksia jäljittelyyn. Hänen ympärillään pitäisi olla aikuisia, jotka tekevät erilaisia töitä, sillä oikean työn tunnelma antaa virikkeitä lapsen leikkiin. Steinerpäiväkodissa aikuiset tekevät lasten kanssa kaikenlaisia kodintöitä: ruoanlaittoa, leipomista, siivousta ja pyykinpesua, sekä monenlaisia pihatöitä. Kodinomaisuus onkin tärkeä osa päiväkotia. Päiväkodin omassa keittiössä valmistetaan luomuraaka-aineista ruoka alusta alkaen itse.

Rytmi

Turvallinen rytmi

RytmiRytmi tuo pienelle lapselle turvaa. Samanlaisena toistuva päivä-, viikko- ja vuodenaikarytmi ovat turvallisen päiväkotielämän perusta. Päiväkodin päivän rytmittävät ruokailut, leikit, puuhat, lepo ja ulkoilut.  Viikkorytmiin kuuluvat erilaiset toiminnot, kuten maalaus, kädentyö ja eurytmia, joka syventää lasta satuihin liikunnallisin keinoin. Lapsi oppii luottamaan, kun hän tietää, mitä milloinkin tulee tapahtumaan. Vuoden kierron seuraaminen luonnossa ja vuodenaikajuhlien viettäminen puolestaan tuovat päiväkodin elämään laajemman rytmin.

Seuraa Pikku-Otavan tapahtumia lähemmin blogissa: http://pikku-otava.blogspot.fi